Milosa Obrenovica 4, 31000 Uzice, Serbia | tel: +381 31 564244, fax: +381 31 564977 ©2015 kadinjaca.co.rs | All Rights Reserved

      Serbian
      English
 • Podaci o članovima Odbora direktora Kadinjača ad Užice
 • Kodeks korporativnog upravljanja
 • Obrazac o evidentiranju
 • Formular za glasanje akcionara u odsustvu
 • Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija – objavljen 19.08.2016.
 • Godišnji dokument o objavljenim informacijama - objavljen dana 14.04.2020
 • Godišnji izveštaj o poslovanju za 2019. godinu - objavljen dana 10.04.2020.
 • Poziv za redovnu skupstinu Kadinjaca AD - objavljen dana 15.05.2020.
 • Izvestaj sa skupstine akcionara - objavljen dana 24.06.2020.
 • Poziv za vanrednu skupstinu akcionara - objavljen dana 12.11.2020.
 • Odluka o pokretanju postupka likvidacije - objavljen dana 7.12.2020.
 • Izvestaj sa vanredne skupstine akcionara - objavljen dana 7.12.2020.
 • Resenje APR-a o pokretanju postupka likvidacije - objavljen dana 10.12.2020.
 • Poziv za vanrednu skupstinu akcionara - objavljen dana 12.01.2021.
 • Izvestaj sa vanredne skupstine akcionara - objavljen dana 5.2.2021.
 • Poziv za vanrednu skupstinu akcionara - objavljen dana 15.04.2021.
 • Izvestaj sa vanredne skupstine akcionara-objavljen dana 10.05.2021.
 • Godišnji izveštaj o poslovanju za 2020. godinu - objavljen dana 10.05.2021.
 • Pocetni likvidacioni izvestaj - objavljen dana 10.05.2021.
 • Poziv za vanrednu skupstinu akcionara - objavljen dana 02.06.2022.
 • Izvestaj sa vanredne skupstine akcionara-objavljen dana 30.06.2022.
 • Godišnji izveštaj o poslovanju za 2021. godinu - objavljen dana 30.06.2022.
 • Godisnji likvidacioni izvestaj za 2021. godinu - objavljen dana 30.06.2022.
 • Poziv za vanrednu skupstinu akcionara - objavljen dana 30.05.2023.
 • Godišnji izveštaj o poslovanju za 2022. godinu - objavljen dana 29.06.2023.
 • Godisnji likvidacioni izvestaj za 2022. godinu - objavljen dana 29.06.2023.